สไลส์


นาฬิกา


วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ประวัติของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้า ชื่อ นาย สุทัศน์ แก้วโยธา ชื่อเล่น หนึ่ง
เกิวันที่ 27 กรกฎาคม 2529 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย
อยู่ที่ 5หมู่ 3 ต. โนนเพ็ด อ. ประทาย จ. นครราชสีมา 30180
กำลังศึกษาอยู่ คณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์
เอก นิติสาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รหัส 484401050
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต. จอมบึง อ. จอมบึง จ .ราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 10750
จบมัธยมศึกษาจาก โรงเรียน วังไม้แดงพิทยาคม จังหวัด นครราชสีมา
ประถมศึกษาจาก โรงเรียน รวมมิตรพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

30180

ปฏิบัติการสร้างเว็บ blog เพื่อการมีประสบการณ์ในวิชาชีพคติประจำใจ../เคยท้อแต่ไม่เคยถอย
สู้เพื่อวันข้างหน้า
สิ่งที่กำลังทำอยู่เวลานี้เป็นเพียงแค่ก้าวแรก
ของการเดินทางเท่านั้น เราต้องเจออีกหลายสิ่งหลายอย่าง
ที่ไม่เคยเจอ สู้ๆ สู้เพื่อตัวเราเองไม่ช่เพื่อใคร

วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2551

sutat

ครับ